В създадения Център се осъществяват два типа иновативни физиотерапевтични услуги – Рехабилитация с виртуална реалност (стерапевтичната система Nirvana) и Солна терапия (Халотерапия). Предоставянето на такъв вид услуги в Центъра има стратегически потенциал да привлича потребители на този тип услуги от други региони на страната. Развитието на иновативните физиотерапевтични услуги в МБАЛ-Левски ЕООД създава условия за стартиране на алтернативен (здравен) туризъм, както и за социално-икономическото развитие на общината. В Центърът за иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД са разкрити 3 работни места за здравни асистенти. Те са наети на работа за 12 месеца.

Рехабилитация с виртуална реалност (с терапевтичната система Nirvana)  – прилага се при пациенти с нарушена моторика – с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно и хемипарези; следтравматични и следоперативнии дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множествена склероза.

Солна стая (Халотерапия) – базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта – адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.