Darik: Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ – Левски вече една година отчитат реални постижения
25 април 2024 г.

На 24.04.2024 г. в МБАЛ- Левски ЕООД се проведе заключителна среща-дискусия по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”. В срещата участваха зам.-кметът на Община Левски – Елка Ангелова, Директорът на бюрото по труда – Любка Миланова, Преслава Димитрова – ръководител на Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД, партньор и координатор, заетите по проекта, представители на медиите.

Евгения Иванова, управител на болницата и ръководител на проекта отчете една изключително ползотворна година с успешното създаване на заетост на 7 трайно безработни лица с осигурена работа и обучение в реална среда за болногледачи и здравни асистенти.

Създадената по проекта система за дигитална рехабилитация „Нирвана” се прилага с изключително добри резултати при работата с пациенти.

 Високотехнологичният инструмент „Нирвана”, базиран на виртуална сензорна реалност за рехабилитация на пациенти с невромоторни нарушения и когнитивен дефицит подобрява с целенасочена игрова дейност в стимулираща аудио-визуална среда  състоянието на пациентите.

Рехабилитацията с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солната стая – халотерапия са приложени на сто процента и дават много добри резултати и добри отзиви от пациентите, отчете Евгения Иванова.

Системата за дигитална рехабилитация е едно вълшебство, защото  отчита веднага реалните постижения, а за болните хора тази възможност е изключително ценна, подчерта г-жа Иванова.

Заедно с традиционната рехабилитация в Отделението по физиакална и рехабилитационна медицина, те допринасят за подобряване здравословно състояние и за връщането на пациентите  към нормалната среда, което е изключително постижение.

Съвместното прилагане на системата „Нирвана“ с другите рехабилитационни методи на отделението по физиотерапия е впечатляващо, защото пациентите придобиват по-бързо самостоятелност и интересът им е голям, сподели и началникът д-р Теодора Паякова.

преслава димитрова

Залата за дигитална рехабилитация „Нирвана” и Солната стая носят името на д-р Илинка Илиева, в почит и в памет към лекаря-рехабилитатор, който дава идеята и работи  за внедряване на иновативните методи за лечение в болницата.

Участниците в срещата имаха възможността да видят демонстрация на иновационните медицински физиотерапевтични услуги – Нирвана и Солна стая с участието на наетите по проекта безработни.

Нирвана  в МБАЛ- ЛЕВСКИ  е втората в страната ,която работи и за нуждаещи се, които не са  пациенти  на болницата .Осигурен е свободен достъп за хората  с двигателни проблеми , след инсултни състояния, деца аутисти ,хора с множествена склероза и др.

 МБАЛ- Левски ЕООД и Институтът за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД за първи път подготвят и осъществяват проект по програмата за местно развитие и намаляване на бедността и включване на уязвимите групи, отчете  координаторът на проекта Преслава Димитрова с благодарност за много добрият мениджмънт на управителя  на болницата и отзивчивостта на Бюрото по труда  в Левски.

Достъпът до „Нирвана” и Солна стая беше безплатен до момента за всички хора, отчете ръководителят на проекта Евгения Иванова.

Здравната услуга „Нирвана” ще продължи да работи безплатно до 30 септември, а Солната стая ще работи по ценоразпис, като децата ще продължат да ползват безплатно Солната стая до 30.09.2024г. За възрастните цената за една процедура от 40 мин. е 15 лв., но ако придружават деца и за тях ще е безплатно. Пациентите на болницата не заплащат здравните услуги.

Проектът BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги” по програма  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021г., е на стойност  297 хил.лв, от които  болницата в Левски оперира и изразходва 282 хил. лв.

Източник: Darik

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с безработни лица, регистрирани в ДБТ град Левски
03 април 2023 г.


Плевен за Плевен: Стартира проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”

18.04.2023

На 13 април в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се проведе стартова пресконференция по проекта  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на EИП 2014 – 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните неравенства в общини в неравностойно положение в България. Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 957.88 евро.

Директорът на МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД и ръководител на проекта Евгения Иванова обяви ,че болницата е бенефициент по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, а партньор е Институтът за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД.

Проектът има за цел създаване на 7 работни места от рискови групи и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията-рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солна стая – халотерапия.

Целева група по проекта са безработни лица от рискови групи – продължително и безработни в пред пенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски.

Очаква се с реализирането на проекта да се повиши икономическата активност на болницата, да се създадат условия за трайна заетост на бенефициентите в областта на здравните услуги и бъде създаден център за  иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.

Целта на програмата е местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Да се подкрепи иновативния  подход и се стимулира икономическата активност, създаване на работни места в целевите райони.

Община Левски е една от 10-те общини в България, които са могли да кандидатстват по проекта. Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ЕИП/2014-2021г., който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по зелена ,по конкурентна и по – приобщаваща Европа.

За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7 безработни  лица за 12 месеца –   трима на длъжност „Здравен асистент“ и четирима на длъжност „Болногледач“,  които ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“  и „Болногледач“.

Центърът за иновативни рекреативни услуги ще предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

  1. Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика – с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези; след травматични и следоперативни и дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.
  1. Солна терапия (Халотерапия) – базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.

Кметът на Община Левски Любка Александрова изрази радостта си от реализирането на иновативния проект в град Левски, който безспорно ще повиши възможностите за лечение и заетост. Иновация, която води и до конкурентно способност на болницата в Левски в дестинация Здраве -Плевен, която е най-силната в България. Община Левски, както и досега, ще продължи да подкрепя  МБАЛ-Левски ЕООД.

Мотивационното обучение на проявилите интерес започна веднага след пресконференцията. Това информират от Община Левски.

(Плевен за Плевен)


Плевен Прес: МБАЛ-Левски започва процедура за откриване на работни места по иновативни практики

18.04.2023

На 13 април в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се е провела стартова пресконференция по проекта на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на EИП 2014 – 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните неравенства в общини в неравностойно положение в България. Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 957.88 евро.

Директорът на МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД и ръководител на проекта Евгения Иванова са обявили, че болницата е бенефициент по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, а партньор е Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД.

Проектът има за цел създаване на 7 работни места от рискови групи и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията-рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солна стая – халотерапия.

Целева група по проекта са безработни лица от рискови групи – продължително и безработни в пред пенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски.

Очаква се с реализирането на проекта да се повиши икономическата активност на болницата, да се създадат условия за трайна заетост на бенефициентите в областта на здравните услуги и бъде създаден център за  иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.

Целта на програмата е местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Да се подкрепи иновативния  подход и се стимулира икономическата активност , създаване на работни места в целевите райони.

Община Левски е една от 10-те общини в България ,които са могли да кандидатстват по проекта. Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ЕИП/2014-2021г., който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по зелена ,по конкурентна и по – приобщаваща Европа.

За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7 безработни  лица за 12 месеца .  Трима на длъжност „Здравен асистент“ и четирима на длъжност „Болногледач“,  които  ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“  и „Болногредач“.

Центърът за иновативни рекреативни услуги ще предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

  1. Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика – с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези; след травматични и следоперативни и дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.
  2. Солна терапия (Халотерапия) – базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.

Кметът на Община Левски Любка Александрова е изразила радостта си от реализирането на иновативния проект в град Левски, който безспорно ще повиши възможностите за лечение и заетост. Иновация, която води и до конкурентно способност на болницата в Левски в дестинация Здраве -Плевен, която е най-силната в България. Община Левски, както и досега, ще продължи да подкрепя МБАЛ-Левски ЕООД.

(Плевен Прес)


Дарик Плевен: МБАЛ-Левски ЕООД стартира проект за създаване на заетост с въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги

18 Април 2023

На 13 април в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се проведе стартова пресконференция по проекта  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на EИП 2014 – 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните неравенства в общини в неравностойно положение в България. Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 957.88 евро.

Директорът на МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД и ръководител на проекта Евгения Иванова обяви ,че болницата е бенефициент по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, а партньор е Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД.

Проектът има за цел създаване на 7 работни места от рискови групи и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията-рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солна стая – халотерапия.

Целева група по проекта са  безработни лица от рискови групи – продължително и безработни в пред пенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски.

Очаква се с реализирането на проекта  да се повиши икономическата активност на болницата, да се създадат условия за трайна заетост на бенефициентите в областта на здравните услуги и бъде създаден център за  иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.

 Целта на програмата е  местно развитие ,намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Да се подкрепи иновативния  подход и се стимулира икономическата активност , създаване на работни места в целевите райони.

Община Левски е една от 10-те общини в България ,които са могли да кандидатстват по проекта.Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ЕИП/2014-2021г. ,който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по зелена ,по конкурентна и по – приобщаваща Европа.

За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7 безработни  лица за 12 месеца .  Трима на длъжност „Здравен асистент“ и четирима на длъжност „Болногледач“,  които  ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“  и „Болногредач“.

Центърът за иновативни рекреативни услуги ще предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика – с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези; след травматични и следоперативни и дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.

Солна терапия (Халотерапия) – базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.

Кметът на Община Левски Любка Александрова изрази радостта си от реализирането на иновативния проект в град Левски, който безспорно ще повиши възможностите за лечение и заетост.Иновация, която води и до конкурентно способност на болницата в Левски в дестинация Здраве -Плевен, която е най-силната в България.Община Левски ,както и досега , ще продължи да подкрепя  МБАЛ-Левски ЕООД.

Мотивационното обучение на проявилите интерес започна веднага след пресконференцията.

(Дарик Плевен)