На 24.04.2024 г.  в МБАЛ- Левски  ЕООД се проведе заключителна среща-дискусия по проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”.В срещата  участваха  зам.кмета на Община Левски- Елка Ангелова, Директора на бюрото по труда -Любка Миланова, Преслава Димитрова -ръководител на  Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД , партньор и координатор , заетите по проекта,  представители на медиите.

Евгения Иванова, управител на болницата и ръководител на проекта

отчете една изключително ползотворна година с  успешното създаване на заетост на 7 трайно безработни  лица с осигурена работа и  обучение в реална среда за болногледачи и здравни асистенти .

Създадената  по проекта  система за дигитална рехабилитация „Нирвана” се прилага с изключително добри резултати при работата с пациенти.

 Високотехнологичния  инструмент „Нирвана”, базиран на виртуална сензорна реалност за рехабилитация на пациенти с невромоторни нарушения и когнитивен дефицит подобрява с целенасочена игрова дейност в стимулираща аудио-визуална среда  състоянието на пациентите.

 Рехабилитацията с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика  и   солната стая – халотерапия са приложени на сто процента и дават много добри резултати и добри отзиви от пациентите ,отчете Евгения Иванова .

Системата за дигитална рехабилитация е едно вълшебство, защото  отчита веднага реалните постижения ,а за болните хора  тази възможност е изключително ценна, подчерта г-жа Иванова.

Заедно с традиционната  рехабилитация в Отделението по физиакална и рехабилитационна медицина, те допринасят за подобряване  здравословно състояние и за връщането на пациентите  към нормалната среда , което е изключително постижение.

Съвместното прилагане на системата „Нирвана“ с другите рехабилитационни методи на отделението по физиотерапия е впечатляващо , защото пациентите придобиват по-бързо самостоятелност и интересът им е голям ,  сподели и началникът д-р Теодора Паякова.

Залата за дигитална рехабилитация „Нирвана”  и Солната стая носят името  на д-р Илинка Илиева, в почит и в памет към  лекаря -рехабилитатор, който дава идеята и работи  за внедряване на иновативните методи за лечение в болницата.

Участниците в срещата  имаха  възможността да видят   демонстрация на иновационните медицински физиотерапевтични услуги – Нирвана и Солна стая  с участието на наетите по проекта безработни.

Нирвана  в МБАЛ- ЛЕВСКИ  е втората в страната ,която работи и за нуждаещи се, които не са  пациенти  на болницата .Осигурен е свободен достъп за хората  с двигателни проблеми , след инсултни състояния, деца аутисти ,хора с множествена склероза и др.

 МБАЛ- Левски ЕООД и Институтът за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД за първи път подготвят и осъществяват проект по програмата за местно развитие и намаляване на бедността и включване на уязвимите групи, отчете  координаторът на проекта Преслава Димитрова с благодарност за много добрият мениджмънт на управителя  на болницата и отзивчивостта на Бюрото по труда  в Левски.

Достъпът до „Нирвана” и Солна стая беше безплатен до момента за всички хора, отчете ръководителят на проекта Евгения Иванова.

Здравната услуга „Нирвана” ще продължи да работи безплатно до 30 септември, а Солната стая ще работи по ценоразпис, като децата ще продължат да ползват безплатно Солната стая до 30.09.2024г. За възрастните цената за една процедура от 40 мин. е 15 лв., но ако придружават деца и за тях ще е безплатно.Пациентите на болницата не заплащат здравните услуги Проектът BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги” по програма  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021г., е на стойност  297 хил.лв, от които  болницата в Левски оперира и изразходва 282 хил. лв.

Категории: Новини