проект

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана”и Солна стая  в МБАЛ –  Левски  ЕООД вече една година отчитат реални постижения. Осигурено е и обучение и трудова заетост на трайно безработни

На 24.04.2024 г.  в МБАЛ- Левски  ЕООД се проведе заключителна среща-дискусия по проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”.В срещата  участваха  зам.кмета на Община Левски- Елка Ангелова, Директора на бюрото по труда -Любка Миланова, Преслава Димитрова -ръководител на  Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД , партньор и координатор , заетите по проекта,  представители на медиите. Евгения Иванова, управител на болницата и ръководител на проекта отчете една Прочетете повече…

пано

Новите физиотерапевтични здравни услуги „Нирвана” и Солна стая в МБАЛ – Левски вече една година отчитат реални постижения

На 24.04.2024 г. в МБАЛ- Левски ЕООД се проведе заключителна среща-дискусия по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”. В срещата участваха зам.-кметът на Община Левски – Елка Ангелова, Директорът на бюрото по труда – Любка Миланова, Преслава Димитрова – ръководител на Института за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД, партньор и координатор, заетите по проекта, представители на медиите. Евгения Иванова, управител на болницата и ръководител на проекта Прочетете повече…

директор-болница-левски

Система за дигитална рехабилитация „Нирвана“ и Солна стая са новите физиотерапевтични услуги, въведени в болницата в град Левски

„Нирвана“ и Солна стая са новите медицински физиотерапевтични услуги, от които могат да се възползват пациентите в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в град Левски. Те са внедрени в рамките на проект, реализиран от здравното заведение. По време на изпълнение на едногодишния проект в болницата са разкрити седем нови работни места, каза за БТА управителят Евгения Иванова. Това са трайно безработни, които вече са обучени в професиите на болногледач и здравен асистент.  Най-големият принос Прочетете повече…

интервю с кандидати

Информационни срещи с подходящи безработни лица за включване в проектните дейности

В периода 03.04.2023 г. – 05.04.2023 г. в . в заседателната зала на ДБТ – Левски бяха организирани и проведени информационни срещи с подходящи безработни лица за включване в проектните дейности.

press

Покана за участие в Стартова пресконференция по проект BGLD-1.007-0021„Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативнифизиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване наработни места“

3 април 2023 На вниманието на: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Уважаеми дами/господа, Информираме ви , че на 13.04.2023г. от 11:00 часа в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД, ет. 1,Конферентна зала ще се проведе стартова пресконференция по проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативнифизиотерапевтични услуги”. Събитието е насочено към постигане Общата цел иКонкретна цел 1 на Комуникационния план – да информира широката общественост вБългария и заинтересовани общности за приноса на Програма „Местно развитие,намаляване на Прочетете повече…

обява за работа

ОБЯВА: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 3 /три/ свободни работни места за длъжността „Здравен асистент” в МБАЛ-Левски ЕООД

3 април 2023 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 3 /три/ свободни работни места за длъжността „Здравен асистент” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД ОБЯВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 3 /три/ свободни работни места за длъжността „Здравен асистент” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез Прочетете повече…

обява за работа

ОБЯВА: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността „Болногледач” в МБАЛ-Левски ЕООД

3 април 2023 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността „Болногледач” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА       1. Образование – средно;       2. Изискван трудов стаж – няма;      3.  Професионален опит – Прочетете повече…

logo-mbal

На 28.02.2023 година МБАЛ-Левски ЕООД подписа Договор за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД,ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ УСЛУГИ“ по Програмата„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

31 март 2023 г. На 28.02.2023 година МБАЛ-Левски ЕООД подписа Договор за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД,ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ УСЛУГИ“ по Програмата„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151957.88 евро,предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъмна ЕИП и НФМ. Основната цел на проекта е създаване на заетост за безработни лица от рисковигрупи Прочетете повече…