31 март 2023 г.

На 28.02.2023 година МБАЛ-Левски ЕООД подписа Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД,
ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ УСЛУГИ“ по Програмата
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151957.88 евро,
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм
на ЕИП и НФМ.

Основната цел на проекта е създаване на заетост за безработни лица от рискови
групи – продължително и безработни в предпенсионна възраст, младежи, млади майки,
самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на ромско и турско
малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски в новосъздадения по проекта Център за
иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна
медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД. За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7
безработни лица, на длъжност „Здравен асистент“ и „Болногледач“, които ще преминат
обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен
асистент“ и „Болногредач“, както и обучение по дигитална компетентност.

Новоизгаредният по проекта Център за иновативни рекреативни услуги ще
предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

 • Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика – с
  детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези;
  следтравматични и следоперативни и дегенеративнисъстояния на опорнодвигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.
  И
 • Солна терапия (Халотерапия)-базира се на антибактериалните,
  противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –
  адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания нанервната
  система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.
Категории: Новини