Мотивационно обучение


Информационни срещи с подходящи безработни лица за включване в проектните дейности

Провеждане на стартова пресконференция по проекта